GDPR – Privacy

IoT Domotica Solutions volgt strikt de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving ter bescherming van uw privacy.

Volgende persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de opdracht en/of dienstverlening te kunnen garanderen: uw naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mail adres.

IoT Domotica Solutions geeft nooit deze gegevens door aan derden.

De klant kan vrij, kosteloos en op ieder ogenblik vragen zijn persoonlijke gegevens op te vragen, te laten corrigeren, of te laten wissen, mits bewijs van identiteit aan te leveren via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan IoT Domotica Solutions, Hillaarseik 1 bus 10, 2500 Lier.

De aanvraag wordt na ontvangst en kennisname binnen de 48u uitgevoerd en bevestigd hetzij via e-mail hetzij via de post bij gebrek aan een e-mail adres. Wanneer de vraag zich kadert om de persoonlijke data te wissen, zal na het uitsturen van onze bevestiging het e-mail adres onmiddellijk worden verwijderd uit ons systeem.

De klant kan ook ten alle tijde ons kennis geven dat hij niet meer wenst deel te nemen aan onze marketing activiteiten. In dat geval volstaat het om hetzij een e-mail te richten aan contact, hetzij via het invullen van ons contactformulier. Na kennisname zal de klant binnen de 48u verwijderd worden uit ons nieuwsbrief systeem, en krijgt de klant via e-mail een bevestiging toegestuurd.