Energie Beheer Systeem

Nut van een Energie Beheer Systeem

energie beheer systeem

Algemeen

De energie problemen maken dat de verbruiker zowel het overzicht als de controle verloren is wat betreft zijn elektriciteitsfactuur. Dit kan opgelost worden door het plaatsen van ons Energie Beheer Systeem (CEMS).

De hoofdproblemen rond energie zijn:

   • de ontransprante manier van berekening van het elektriciteitsfactuur door de introductie van het capaciteitstarief en het kwartuurtarief
   • het onmiddellijk wegvallen van de vertrouwde klassieke dag/nacht tarieven na de invoering van het capaciteitstarief (1 jan 2023)
   • de KWh-prijs verandert voordurend om het kwartier
   • het wegvallen van de elektriciteitscontracten aan een vast tarief
   • de schommelende energieprijzen
   • de afbouw van de fossiele brandstoffen zal ons elektriciteitsverbruik drastisch doen stijgen omdat hierdoor nieuwe grootverbruikers worden geintroduceerd in onze woning zoals o.a.:
    • elektrische wagens
    • warmtepompen
   • de impact van de maandpiek-afname op het elektriciteitsfactuur
   • de opheffing van de terugdraaiende teller
 

Bovendien is voor degenen die geinvesteerd hebben in het opwekken van herbruikbare energie (bv. via zonnepanelen) het veel moeilijker geworden om deze optimaal te verbruiken. De zonopbrengst is namelijk het grootst tijdens de kantooruren en dus wanneer men niet thuis is.

IoT Domotica Solutions is daarom op zoek gegaan naar een oplossing.


Energie Beheer Systeem (CEMS)

Na de nodige research en testen zijn we erin geslaagd  een Energie Beheer Bysteem (CEMS) te ontwikkelen dat het energieverbruik 24/7 monitort en optimaal bijstuurt. Zo kan steeds een goede balans gegarandeerd worden tussen de zelf opgewekte groene energie en de afname van het net.

Dit uniek Energie Beheer Systeem functioneert op basis van energieprofielen.

In overleg met onze klant wordt zijn persoonlijk energieprofiel opgesteld. Daarin zullen bepaalde grenswaarden zoals het maximum toegelaten elektriciteitsverbruik opgenomen worden.

Ons Energie Beheer Systeem zal vervolgens het verbruik van de hoofdverbruikers, zoals laadpalen en warmtepompen, op een intelligente manier bijsturen zodat de afname steeds binnen de ingestelde grenswaarden blijft. 

Op deze manier kunnen piekbelastingen op het elektriciteitsnet vermeden worden, wat een gunstige invloed heeft op het elektriciteitsfactuur.

Ons Energie Beheer Systeem houdt ook rekening met de lage tarieven van uw energieleverancier in real-time, en is aangesloten op de slimme meter van Fluvius.

Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de warmtepomp in een andere modus te laten draaien in functie van het actueel kwartuurtarief, of het laadvermogen van uw laadpaal automatisch aan te passen.


Wat kan er aangestuurd worden

Alle apparatuur voorzien van een communicatie poort kan steeds onderling gegevens met elkaar uitwisselen.

Vroeger was het noodzakelijk dat zowel communicatie poort als protocol identiek waren.

Momenteel is dit niet meer zo dank zij het bestaan van:

   • media koppelaars
   • communicatie gateways
   • Internet-of-Things (IoT) technologie
   • Application Programming Interface (API) gebaseerde communicatie

Het Energie Beheer Systeem van IoT Domotica Solutions kan maw alles aansturen op voorwaarde dat de apparaten nuttige data kunnen uitsturen naar en kunnen ontvangen van de CEMS.

 

Functionaliteiten

De CEMS versie 1.2 ondersteunt volgende functionaliteiten (lijst is niet-exhaustief):

   • aansluiting op slimme meter van Fluvius
   • submetering (calorimeters, temperatuursensoren, KNX actoren met energiemeting, …)
   • aansturen van laadpalen
   • aansturen van warmtepompen
   • optimalisatie van zelf gegenereerde hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, …)
   • aansturen HVAC
   • optimale sturing van de grootverbruikers ifv de real-time uurtarieven en kwartuurtarieven
   • smart-grid integraties
   • M-BUS integraties
   • Modbus integraties
   • E-bus integraties
   • visualisatie van de parameters
 

Uitbouw van extra functionaliteiten en mogelijkheden van onze CEMS zijn vastgelegd in een roadmap. Onze CEMS zal dus blijven ontwikkelen in functie van de omstandigheden en de evoluties op de energie-markt.